mu88 casino

CÔNG BỐ THÔNG TIN NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THÔNG QUA HỢP ĐỒNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG SỐ 01 HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH CƠ SỞ HẠ TẦNG NMNĐ BOT VĨNH TÂN 1

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP công bố thông tin Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 20/01/2024 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Hợp đồng sửa đổi bổ sung số 01 Hợp đồng cung cấp dịch vụ công trình cơ sở hạ tầng của NMNĐ BOT Vĩnh Tân 1.

Thông tin chi tiết tại đây

fun88 wtf qh88 m88 cá cược trực tuyến fb88hi 12bet the thao